Sari la conținut

Demersuri în caz de deces în Spania – Ce să știe toți românii

Ce să faci în cazul unui deces în Spania

Ce să faci în cazul unui deces în Spania – Moartea unei persoane este legată întotdeauna de o suferință a celor mai apropiați, indiferent că este vorba de rude, prieteni sau cunoscuți. Nimeni nu este pregătit pentru astfel de demersuri, de aceea este bine să știm ce trebuie făcut pentru cineva drag atunci când realitatea o cere. De multe ori, cine a fost nevoit să gestioneze o astfel de situație împărtășește experiența proprie, dar fiecare caz are caracteristicile sale. Din acest motiv am cerut informații oficiale de la cea mai autorizată instituție și de la persoana care în acest moment este cea mai competentă în materie, Anca Mihaela Pricop, atașat pe probleme de muncă și sociale din cadrul Ambasada României la Madrid. Iată răspunsurile primite de redacția Ziarul Românesc – clarificări de mare interes pentru românii din Spania și nu numai.
Citește și: Venitul Minim de Viață: condiții pentru obținere – Informații utile pentru românii din Spania

Ce să faci în cazul unui deces în Spania: pașii de urmat

Fără a distinge între categoriile socio-economice, în cazul decesului unui cetățean român pe teritoriul Spaniei, oficiile consulare ale României sunt informate de către autoritățile locale spaniole numai în cazul în care nu pot fi contactate persoane din familia sau din anturajul defunctului. Informațiile primite de la autoritățile spaniole se transmit imediat instituțiilor din România care iau măsuri în funcție de competențe.

A. În cazul în care autoritățile române identifică membri ai familiei în România sau dacă decesul este cunoscut familiei de la momentul producerii sale, oficiul consular informează familia în legătură cu demersurile de obținere de la Registrul Civil din Spania a certificatelor de deces și, în cazul în care familia se află pe teritoriul Spaniei, o sprijină în transcrierea certificatelor de deces în registrele de stare civilă române, la cerere, în urma unei programări prealabile pe www.econsulat.ro. Serviciul este gratuit.

  • Familia poate contacta oficiile consulare în funcție de aria de jurisdicție. Telefoanele de urgență puse la dispoziție în acest scop sunt operaționale 24/7.
  • Reprezentanții consulari facilitează familiei informații generale privind procedura de urmat.

B. În cazul în care autoritățile române nu identifică membri ai familiei defunctului în România, consulatele comunică acest lucru părții spaniole pentru perfectarea procedurilor de înhumare.

Procedura de urmat în cazul decesului unui cetățean român în Spania

Reamintim procedura de urmat în cazul decesului unui cetățean român în Spania: Decesul trebuie înregistrat de către familie/ persoanele îndrepătățite la autoritățile locale din Spania. Dacă înregistrarea decesului s-a făcut la autoritățile spaniole, certificatul de deces românesc poate fi transcris în Registrele de stare civilă române la oficiile consulare ale României în Spania, pe baza certificatului de deces spaniol și a altor documente prevăzute de legislația română.
Munca în Spania: Cum depun o plângere la Inspectoratul de Muncă?

Dacă nu s-a realizat transcrierea decesului la consulat, certificatul de deces românesc poate fi transcris în țară, de autoritățile române competente, pe baza certificatului de deces spaniol multilingv și a altor documente prevăzute de legislația română.

Recomandăm cetățenilor români să verifice cu atenție datele înscrise în certificatul de deces multilingv emis de autoritățile spaniole dat fiind că, în cazul existenței unor erori, rectificarea lui de către autoritățile spaniole poate dura în unele cazuri o perioadă destul de lungă de timp ceea ce va face imposibilă transcrierea lui în Registrele de stare civilă române în vederea eliberării certificatului românesc de deces.

Decesul poate fi înregistrat şi la consulatul României. Înregistrarea decesului la consulatul României permite eliberarea de către oficiul consular a unui certificat de deces românesc. Dacă decesul a fost cauzat de o acțiune violentă, se impune solicitarea intervenției autorităților locale de poliție pentru investigarea cazului, efectuarea investigațiilor și emiterea sentinței putând întârzia procedura de repatriere a corpului neînsuflețit.
Citește și: Când ajungi în Spania trebuie să ai la îndemână aceste numere de telefon

Transportul corpului neînsuflețit în România:

Ce să faci în cazul unui deces în Spania – În vederea repatrierii corpului, documentele se eliberează de către autoritățile spaniole, în condițiile prevăzute de legislația spaniolă și în conformitate cu regulile internaționale aplicabile. Personalul consular poate pune la dispoziția cetățenilor români, la cerere, o listă cu firme de pompe funebre (funerarias) locale care întreprind toate demersurile vizând obținerea autorizațiilor necesare pentru repatrierea corpului și a certificatului de deces emis de autoritățile spaniole.

Se recomandă contactarea mai multor firme având în vedere diferențele mari între tarifele practicate. Important! În cazul Spaniei, nu este necesară obținerea unui pașaport mortuar. Ca atare oficiile consulare ale Romaniei din Spania nu emit pașapoarte mortuare.

România, ca stat semnatar al Acordului internațional privind transportul cadavrelor semnat la Berlin la 10 februarie 1937, aplică dispozițiile Acordului de la Strasbourg din 26 octombrie 1973 privind transportul cadavrelor. Ca atare, corpul neînsuflețit va fi repatriat în baza autorizațiilor emise de către autoritatea competentă din Spania, în acest caz Serviciile Ministerului Sănătății (Servicios de Sanidad Exterior).

Pentru transportul urnelor cu cenuşa cremată nu este necesar paşaport mortuar. Cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu caracter de urgență (accidente cu victime, decese, calamități şi alte situații de pericol sau cu caracter extraordinar) au la dispoziție un număr de telefon de urgențe, disponibil 24/7,  în funcție de regiunea în care se află:  

  • Consulatul General Madrid: +34 669.362.202
  • Consulatul General Barcelona: +34 661.547.853
  • Consulatul General Sevilla: +34 648.212.169; +34 659.923.533
  • Consulatul General Bilbao: +34 608.956.278;
  • Consulatul Castellon de la Plana: +34 677.842.467
  • Consulatul Ciudad Real: +34 609.513.790
  • Consulatul Zaragoza: +34 663.814.474
  • Consulatul Almeria: +34 682.733.408

Răspunsurile Ambasadei României în Spania

Oficialii Ambasadei României în Regatul Spaniei au avut amabilitatea de răspunde următoarelor întrebări la solicitatea redacției Ziarul Românesc.

Există vreun ajutor de deces în cazul unui pensionar român cu rezidență în Spania care beneficiază de pensie atât din partea statului roman cât și din partea statului spaniol?

În cazul unei persoane care a avut rezidența în Spania și care a beneficiat de drepturi de pensie atât din sistemul public de pensii din România, cât și din sistemul spaniol de pensii, ajutorul de deces se acordă de către instituția spaniolă de asigurări sociale, în calitate de instituție responsabilă de costul prestațiilor de sănătate (prestații în natură), potrivit art. 43 alin.(1) din Regulamentul nr.883/2004, întrucât legislația spaniolă prevede acordarea acestei prestații.

În situația în care legislația spaniolă nu ar fi prevăzut acordarea ajutorului de deces, această prestație se acorda de către instituția competentă română, conform art. 42 din Regulamentul nr. 883/2004.

Cine poate beneficia de acest ajutor din România și ce cuantum are în anul 2024?

În cazul unei persoane care a avut calitatea de pensionar exclusiv în sistemul public de pensii din România și care a decedat pe teritoriul Spaniei, ajutorul de deces se acordă, potrivit art.42 din Regulamentul nr.883/2004, de către instituția română competentă (casa teritorială de pensii în evidența căreia se află dosarul de pensie), conform legislației din România.

Potrivit legislației din România, în cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, beneficiază de ajutor de deces o singură persoană care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces și care poate fi, după caz, soțul supraviețuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau, în lipsa acestora, oricare persoană care face această dovadă. În prezent, cuantumul ajutorului de deces, în cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, este 7.567 lei.

Spania acordă ajutor de deces?

Beneficiarul ajutorului de deces în Spania este persoana care a suportat cheltuielile de înmormântare. Se presupune că, aceste cheltuieli au fost suportate, în această ordine, de către soțul supraviețuitor, urmașul unui cuplu de fapt, copiii și rudele defunctului care locuiau în mod obișnuit cu acesta. Cuantumul ajutorului de deces în Spania este de 46,50 euro.

Care este perioada în care trebuie comunicat decesul pensionarului la instituția de asigurări sociale și cine poate face comunicarea?

Potrivit legislației din România, orice schimbare de natură să conducă la modificarea condițiilor în funcție de care a fost stabilită sau se plătește pensia se comunică casei teritoriale de pensii în termen de 15 zile de la data apariției acesteia. Astfel, decesul unui pensionar al sistemului public de pensii din România, survenit pe teritoriul Spaniei, poate fi comunicat de orice persoană casei teritoriale de pensii în evidența căreia se află dosarul de pensie al persoanei decedate.

Rolul certificatului de viață

Precizăm că, pentru a se evita efectuarea unor plăţi necuvenite către beneficiarii din străinătate care au decedat, casele teritorile de pensii din România utilizează, din anul 2009, certificatul de viaţă ca şi instrument de verificare administrativă, așa cum utilizează și instituțiile de pensii din statele membre ale Uniunii Europene.
Conform procedurilor aplicabile în prezent, casa teritorială de pensii competentă transmite beneficiarului nerezident, la adresa sa din străinătate sau pe adresa de e-mail confirmată de către respectivul beneficiar, în luna octombrie a fiecărui an, un exemplar al certificatului de viaţă, indicând data-limită de transmitere a certificatului de viaţă de către beneficiar, respectiv data de 31 decembrie a fiecărui an.

Menționăm că, în practică, casele de pensii din România s-au confruntat cu situații în care, la scurt timp după transmiterea certificatului de viață, beneficiarii sistemului public de pensii au decedat, casele teritoriale de pensii achitând în continuare drepturi de pensie necuvenite în conturile bancare al acestor persoane, aparținătorii persoanelor decedate necomunicând caselor teritoriale de pensii competente faptul că titularii drepturilor au decedat.
Ai putea fi interesat și de: Căsătoria românilor în Spania: Tot ce trebuie să știi despre asta și documente necesare – EXCLUSIV

Certificatul de viață trebuie trimis acum de două ori pe an

În consecință, pentru diminuarea riscului de a efectua plăți necuvenite către beneficiarii sistemului public de pensii stabiliți în străinătate, în cadrul Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii (în vigoare de la 1 septembrie 2024) a fost prevăzută transmiterea semestrială, până la data de 31 martie, respectiv până la data de 30 septembrie a fiecărui an, un certificat de viață al cărui model va fi aprobat prin ordin al președintelui CNPP ca și până acum.

Acesta va fi transmis din inițiativa beneficiarilor stabiliți în străinătate, prin orice mijloace de comunicare. Precizăm că, prin implementarea acestor modificări, s-a dorit să se reducă riscul achitării unor sume necuvenite pensionarilor stabiliți în străinătate și să se consolideze relația cu beneficiarii sistemului public de pensii din România, în pofida neajunsurilor cauzate de comunicarea la distanță.

Spania

În cazul primirii unei prestații, cum ar fi pensie, decesul trebuie întotdeauna raportat prin transmiterea certificatului de deces al pensionarului sau al beneficiarului prestației Instituției de Securitate Socială (în cazul Spaniei INSS). Decesul pensionarului va fi comunicat de către familie cât mai curând posibil, termenul maxim fiind de 30 de zile calendaristice.

A consemnat Georgi Baciu, Ziarul Românesc Spania