Sari la conținut

Munca în Spania: Cum depun o plângere la Inspectoratul de Muncă?

Plângere pentru abuz de muncă în Spania

Plângere pentru abuz de muncă în Spania – Oricine poate reclama la Inspectoratul de Muncă local evenimente care, în Spania, pot constitui o infracțiune în materie de muncă. Reclamația se face în scris la Inspecțiile Provinciale de Muncă și Asigurări Sociale, folosind un formular pe care îl putem descărca, selectând „documentul de reclamație” . Dacă nu facem nimic oficial, vor acționa autoritățile cu o simplă semnalare sau când reclamația este anonimă? Diferența o face durnizarea, sau nu, a propriei indentități.

Abuzuri de muncă în Spania, pentru o reclamație ce date mi se cer?

Odată descărcat, documenul trebuie completat cu următoarele informații:

  • Inspecția Provincială de Muncă și Securitate Socială căreia i se adresează plângerea, (care va fi provincia în care se află locul de muncă).
  • Datele reclamantului, semnătura și datele de contact.
  • Fapte care sunt raportate și ce domeniu (munca, securitate socială, prevenirea riscurilor profesionale etc.).
  • Data și locul unde au avut loc evenimentele.
  • Identificarea angajatorului sau antreprenorului
  • Orice alte informații relevante sub formă de documente atașate.

Unde și cum se prezintă o reclamație?

Există diferite modalități de a depune o plângere pentru abuzuri de muncă în Spania:

  • În persoană: mergi personal la ITSS din provincia de care aparții și o predai.
  • În modalitate telematică :va trebui să ai ID electronic sau un certificat digital care permite să efectuezi aceste proceduri online
  • Prin poștă (poștă obișnuită): trimiți o scrisoare cu formularul completat și o copie certificată a documentului de identitate către ITSS corespunzător

Când vorbim de abuzuri de muncă în Spania, am putea fi îngrijorați. Nu cumva compania pe care o reclamăm ar poate decide un anumit tip de represalii împotriva noastră? Este o temere fondată dar trebuie să știm că este o obligație a autorităților spaniole în materie de muncă, ITSS, să păstreze secretul cu privire la aspectele de care au cunoștință. La fel, au aceeași obligație cu privire la datele, rapoartele, originea reclamațiilor sau informațiile de care au luat cunoștință. Prin urmare, identitatea noastră nu va fi dezvăluită, asigură autoritățile spaniole.
Venitul Minim de Viață: condiții pentru obținere – Informații utile pentru românii din Spania

Semnalarea unor nereguli

O altă formă de comunicare a abuzurilor de muncă în Spania este „ITSS MAILBOX” . Poți comunica (nu raporta oficial) o situație. În acest caz, nu trebuie să furnizezi date personale. Căsuța poștală va colecta doar informații despre presupusele nereguli de care aveți cunoștință. Poți comunica ITSS o situație despre abuzuri de muncă în Spania, ceva ce crezi că poate însemna o infracțiune. Diferența este: