Sari la conținut

Căsătoria românilor în Spania: Tot ce trebuie să știi despre asta și documente necesare – EXCLUSIV

Căsătoria civilă în Spania

Căsătoria civilă în Spania. Ce trebuie să faci dacă ești român stabilit în Spania? În ce condiții un cuplu își poate uni destinele, de ce este importantă prezența certificatelor medicale, sentințelor de divorț: Iată ghidul complet pentru căsătoria civilă în Spania. Dacă ești de ceva timp aici și ai decis că ai găsit aleasa sau alesul inimii, trebuie să știi că tu, ca român, ai posibilitatea de a te căsători chiar pe teritoriu spaniol.

Sute de cupluri aleg în fiecare an Consulatul General al României la Madrid pentru a se căsători. Iată informațiile fără de care nu te poți căsători în Spania. Interviu exclusiv cu Răzvan Anicăi, consul la Consulatul General al României la Madrid. Articolul a fost publicat în data de 24 martie 2023 dar revenim cu informațiile de interes pentru comunitatea românească din Spania.

Căsătoria civilă în Spania

Care este primul lucru pe care trebuie să îl facă un cetățean român dacă dorește să se
căsătorească la Consulatul General din Madrid?

Răzvan Anicăi: Trebuie în primul rând să se informeze cu privire la documentele necesare perfectării căsătoriei. Toate informațiile în acest sens pot fi găsite pe pagina madrid.mae.ro. De asemenea, cetățenii
români au obligația să solicite programare pe www.econsulat.ro, în cadrul departamentului de Stare
Civilă – Oficiere căsătorie.

Primul pas de dinaintea marelui pas: informare și documente

Ce documente trebuie prezentate pentru o căsătorie între cetățeni români sau între un
cetățean român și unul spaniol?

Răzvan Anicăi: Cetățenii spanioli nu au posibilitatea să se căsătorească la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din Regatul Spaniei, aceștia fiind obligați în conformitate cu legea
națională să se căsătorească în fața autoritățile spaniole competente. Conform art. 24 alin. 1 2 din Legea 119/2019 privind actele de stare civilă, “Încheierea căsătoriei la sediul misiunii diplomatice sau oficiului consular de carieră al României poate avea loc doar dacă niciunul dintre viitorii soți nu deține și cetățenia din statele în care misiunea diplomatică/oficiul consular de carieră este acreditat”.

Este important de menționat că există posiblitatea ca un cetățean român să se căsătorească la Consulatul General al României la Madrid cu o persoană de origine străină, însă care nu deține cetățenia spaniolă. În acest caz, documentele necesare încheierii căsătoriei variază în funcție de naționalitatea soțului străin.
Astfel, raportat la întrebarea dumneavoastră, reliefăm cele două situații. Una, pentru cetățenii români care intenționează să se căsătorească la Consulatul General al României din Madrid, trebuie prezentate în original mai multe documente:

Documentele pentru căsătoria civilă în Spania

 • Acte de identitate valabile ambii soți (carte de identitate/pașaport);
 • NIE/Empadronamiento;
 • Certificate de naștere ambii soți;
 • Sentință de divorț/certificat de căsătorie sau naștere cu mentiunea divorțului și a numelui
  purtat după divorț, în cazul în care unul din soți este divorțat;
 • Certificat de căsătorie anterior (cu mențiunea încetării acesteia prin decesul
  soțului/soției) sau certificat de căsătorie și certificat de deces, în cazul în care unul dintre
  soți este văduv;
 • Certificatele medicale emise de medicul din România sau Spania, acestea din urmă
  trebuind să fie supralegalizate, apostilate și traduse în limba română de un traducător
  autorizat de Ministerul Justiției român.

Căsătoria civilă în Spania, între un cetățean român și unul spaniol

A doua situație: Pentru un cetățean român care dorește să se căsătorească cu un cetățean străin la Consulatul General al României din Madrid, pe lângă documentele menționate mai sus, este necesar ca cetățeanul străin să prezinte în original următoarele documente:

 • Certificatul de naștere apostilat împreună cu traducerea acestuia în limba română sau extrasul multilingv al actului de naștere;
 • Sentința de divorț sau certificatul de naștere/căsătorie cu mențiunea divorțului sau a văduviei, apostilat și tradus în limba română;
 • Adeverință de stare civilă, apostilată și tradusă în limba română de un traducător autorizat (aceasta nu trebuie apostilată dacă este emisă de către misiunea diplomatică de care aparține cetățeanul străin), valabilă 3 luni de la emitere;
 • Adeverință din care să rezulte că cetățeanul străin se poate căsători la Consulatul General al României din Madrid, apostilată și tradusă în limba română de un traducător autorizat (aceasta nu trebuie apostilată dacă este emisă de către misiunea diplomatică de care aparține cetățeanul străin), valabilă 3 luni de la emitere.
 • Adeverință privind publicația edictului, apostilată și tradusă în limba română de un traducător autorizat (aceasta nu trebuie apostilată dacă este emisă de către misiunea diplomatică de care aparține cetățeanul străin), valabilă 3 luni de la emitere.

Subliniem că și în cazul soțului străin este necesară prezentarea certificatului medical supralegalizat, apostilat și tradus în limba română de un traducător autorizat de Ministerul Justiției român. În ipoteza în care cetățeanul străin sau ambii soți nu sunt cunoscători ai limbii române, este obligatorie prezența unui interpret autorizat, atât la depunerea documentelor, cât și în ziua oficierii căsătoriei. Toate informațiie detaliate privind documentele necesare oficierii căsătoriei sunt disponibile pe platforma www.econsulat.ro.

Căsătorie civilă în Spania

De ce aleg românii să se căsătorească la Consulat

De ce aleg românii Consulatul?
Răzvan Anicăi: Există posibilitatea ca mulți români să nu aibă cunoștință de faptul că pot solicita oficierea
căsătoriei și la autoritățile spaniole, având obligația ca ulterior să solicite transcrierea certificatului
de căsătorie spaniol la misiunea diplomatică sau în România.

Se întâmplă că dosarele depuse să nu fie complete?
Răzvan Anicăi: Da. Majoritatea cetățenilor nu se informează corespunzător și nu prezintă toate documentele
necesare încheierii căsătoriei. Prin urmare, unele dosare sunt incomplete, urmând ca ulterior verificării acestora, să fie redirecționate către cetățeni spre completare.

Doi români cu reședința în România se pot căsători la Consulat?
Răzvan Anicăi: Nu. Conform art. 24, alin. (1 1 ) din Legea 119/1996 privind actele de stare civilă, “Căsătoria se
încheie de către ofițerul de stare civilă la sediul misiunii diplomatice sau oficiului consular de carieră al României în a cărei/cărui circumscripţie consulară îşi are domiciliul ori rezidenţa unul dintre viitorii soţi, cetăţean român”.

Certificatul prenupțial

De ce este necesar certificatul medical prenupțial?
Răzvan Anicăi: Conform art. 278 din Codul civil român: “Căsătoria nu se încheie dacă viitorii soţi nu declară că
şi-au comunicat reciproc starea sănătăţii lor. Dispoziţiile legale prin care este oprită căsătoria celor care suferă de anumite boli rămân aplicabile”.

Eventuala stare de boală a unei persoane trebuie comunicată viitorului soţ, care este liber să decidă dacă acceptă sau nu să se căsătorească în această situație. Omisiunea voită a viitorului soţ de a aduce la cunoștința celuilalt boala de care suferă, încălcându-și astfel obligația impusă de lege, poate constitui motiv de nulitate a căsătoriei.

Desigur, este necesar ca boala de care soţul suferă la încheierea căsătoriei să prezinte o anumită gravitate, sancțiunea anulării căsătoriei neaplicându-se în cazul unor afecţiuni minore. În caz contrar, s-ar ajunge la desființarea unor căsătorii pentru fapte care nu sunt relevante, nefiind aceasta intenția legiuitorului. 

Poate fi emis și în România dacă o persoană este rezidentă în Spania
Răzvan Anicăi: Certificatele medicale pot fi emise și de către medicul din România în urma efectuării analizelor necesare, cu condiția ca acestea să fie emise și prezentate în termenul prevăzut de lege.

Căsătoria civilă în Spania: documente în plus pentru persoanele divorțate

Certificatul medical din Spania, de ce este necesar să fie legalizat și apostilat?
Răzvan Anicăi: Legalizarea semnăturii și apostilarea certificatelor medicale reprezintă o modalitate de certificare a autenticității semnăturii unei persoane care ocupă o funcție oficială, în speța de față medicul, a
calității în care a acționat semnatarul documentului și dacă este cazul, a identității sigiliului sau
ștampilei aplicate pe documentul respectiv.

Dacă unul dintre viitorii soți a mai fost căsătorit, este necesară prezentarea unor documente suplimentare?
Răzvan Anicăi: În cazul persoanelor divorțate în România, este necesară prezentarea sentinței de divorț în original sau a certificatului de căsătorie sau de naștere cu mențiunea desfacerii căsătoriei și a numelui purtat
după divorț.

Pentru căsătorie civilă în Spania, dacă un cetățean român a mai fost căsătorit si nu declară, se realizează vreun control de către autoritățile consulare în Romania, de exemplu?
Răzvan Anicăi: Cetățeanul român este obligat ca, în termen de 6 luni de la înregistrarea actului sau faptului de stare civilă la autoritățile străine, să solicite transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă în România sau la misiunile diplomatice/oficiile consulare de carieră ale României. În cazul în care există neclarități în acest sens, personalul diplomatic va dispune efectuarea verificărilor la autoritățile române sau străine, după caz.

Răzvan Anicăi: Toate serviciile privind oficierea căsătoriilor sunt gratuite

Dacă serviciile consulare pentru căsătorie civilă în Spania sunt gratuite, de ce sunt multe persoane care afirmă că plătesc pentru programarea la Consulat în vederea încheierii căsătoriei?
Răzvan Anicăi: Dorim să subliniem că în cazul în care cetățenii aleg să fie sprijiniți, contra cost, de diverse persoane fizice sau juridice în obținerea acestui serviciu consular, astfel de reprezentanți nu sunt angajați ai Consulatului General al României la Madrid și nici nu beneficiază de sprijinul nostru privind intermedierea serviciilor consulare.

Cetățenii trebuie sa fie conștienți că se expun unor riscuri serioase atunci când își cedează datele personale (nume, prenume, data nașterii, codul numeric personal (CNP), email, parole etc.) unor firme sau persoane fizice neautorizate să prelucreze aceste date în conformitate cu regulamentul GDPR.

Toate serviciile consulare și în concret cel privind oficierea căsătoriilor sunt gratuite, la fel ca și programarea pe www.econsulat.ro pe care cetățenii care intenționează să se căsătorească în cadrul Consulatului General al României la Madrid sunt nevoiți să o solicite.

Îi rugăm în acest sens pe cetățeni să se informeze cu atenție și să încarce pe platforma www.econsulat.ro toate documentele necesare încheierii căsătoriei și să aștepte validarea dosarului de către echipa noastră.

Căsătoria civilă în Spania: ce faci dacă ai divorțat și vrei să te recăsătorești

Dacă două persoane au divorțat în Spania ce trebuie să facă înainte de a se căsători  la Consulat? Este nevoie de înscrierea divorțului in Romania?
Răzvan Anicăi: În ipoteza în care doi cetățeni români care au divorțat în Spania doresc să se căsătorească la
Consulat, este necesar ca aceștia să urmeze procedura înscrierii, pe marginea actelor de stare civilă, a mențiunii de desfacere a căsătoriei și a numelui purtat după divorț la serviciul public local de evidență a persoanelor sau la primăria unității administrativ-teritoriale competentă ori la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare de carieră ale României.

Totodată, precizăm că începând cu 1 august 2022, cetățenii români care au divorțat în Spania și dețin o hotărâre judecătorească definitivă pronunțată ulterior acestei date, sunt scutiți de a înscrie mențiunile de divorț în România. Astfel, aceștia au posibilitatea de a depune la misiunea diplomatică sentința spaniolă apostilată și tradusă în limba română de un traducător autorizat.

Căsătorii între persoane de același sex?

În acest din urmă caz, este obligatoriu ca în cadrul sentinței de divorț să fie specificat numele pe care
soții îl vor purta ca urmare a desfacerii căsătoriei.

La Consulatul din Madrid se pot încheia căsătorii între persoane de același sex?
Răzvan Anicăi: Oficierea căsătoriei la Consulatul General din Madrid este supusă legislației române în vigoare,
conform căreia, în prezent, nu este posibilă căsătoria între persoane de același sex.

Cu permisiunea dumneavoastră, aș dori să transmit mulțumirile echipei Consulatului General de la
Madrid pentru interesul manifestat față de acest tip de serviciu consular și, așa cum e tradiția la noi,
la români, să le urăm mirilor Casă de piatră! O casă de piatră clădită pe înțelegere, iubire și mai ales pe respect reciproc!

A consemnat Georgi Baciu, ZiarulRomanesc.es