Sari la conținut

Și șomajul, și ajutorul de 200 de euro pentru alimente? SEPE stă cu ochii veniturile beneficiarilor subsidiului pentru cei peste 52 de ani

Plata unică de 200 de euro

Plata unică de 200 de euro. Ajutorul pe care Guvernul din Spania l-a aprobat în decembrie anul trecut, în cadrul unui plan anticriză mai amplu, se adresează salariaților, lucrătorilor independenți și șomerilor înregistrați în căutarea unui loc de muncă în Spania. Beneficiarii sunt persoane cu venituri și avere scăzute. Ce înseamnă mai exact și cum poate modifica situația financiară plata unică de 200 de euro.
Citește și: Spania, noutăți 2023. TOT ce trebuie să știi despre ajutorul pentru șomerii peste 52 de ani

Plata unică de 200 de euro și subsidiul pentru șomaj pentru cei peste 52 de ani

Veniturile totale ale familiilor trebuie să fie mai mici de 27.000 de euro pe anul 2022. În plus, averea familiei nu trebuie să depășească 75.000 de euro (reședința obișnuită este exclusă din calculul averii). În calculul veniturilor și averii se însumează veniturile tuturor membrilor familiei care locuiesc la aceeași adresă: solicitantul, soțul sau partenerul de drept al acestora, descendenții și ascendenții până la gradul II.

Printre grupul de șomeri care pot solicita plata unică de 200 de euro se află și beneficiarii subvenției pentru persoanele cu vârsta peste 52 de ani. Dar dar cum afectează acordarea acestui ajutor pentru 200 de euro pentru alimente un beneficiar al subvenției pentru persoanele peste 52 de ani ?
Citește și: TOT ce trebuie să știi despre ajutorul de 501 euro pentru gospodine în Spania

Trebuie amintit că plata acestei subvenții pentru cei peste 52 de euro este de 480 de euro pe lună, după majorarea aprobată de Guvern pentru anul 2023. Reprezentanții Serviciul Public de Stat de Ocupare (SEPE) au asigurat că, fiind o plată unică (200 de euro), aceasta trebuie împărțită în 12 luni și în momentul în care este primită, partea corespunzătoare a lunii respective este încasată de titularul acesteia, ceea ce s-ar ridica la aproximativ 16,6 euro.

Limita pe care nu trebuie să o depășești

„ezultatul acestei operațiuni este necesar pentru a verifica dacă o persoană continuă să fie îndeplinească cerința lipsei de venit pentru luna respectivă, pentru a continua să beneficieze de ajutor. Limita de venit trebuie să fie mai mică de 75% din Salariul Minim Interprofesional (SMI). Adică dacă 75% din SMI echivalează cu 810 euro, dacă adăugarea acelei sume lunare nu o depășește, atunci nu ar fi nicio problemă. Dacă această limită ar fi depășită, prestația ar fi suspendată în acea lună și ar putea fi reluată, la cererea părții interesate.
Citește și: Spania, cum să ceri suplimentul de pensie pentru că ai avut copii

Documentul de declarație de venit trebuie depus odată ce au trecut 12 luni de la aprobarea subvenției, sau de fiecare dată când au trecut 12 luni de la ultima reînnoire. Neprezentarea la timp duce la întreruperea plății sumei, precum și a contribuției la asigurările sociale. În cazul depunerii după termenul limită, încasarea acesteia ar fi reluată dar cu efect de la data la care se depune declarația menționată.

Dacă ai încasat plata unică de 200 de euro și venitul a depășit limita stabilită de SEPE, atunci ar trebui să declari asta la SEPE în 15 zile de la data la care se împlinesc cele douăsprezece luni. Ce venituri se iau în calcul? În principal, venituri brute din angajare, burse sau alte ajutoare similare. În plus, venitul brut din toate tipurile de prestații, cu exceptia prestatiei pentru copii aflati în întreținere, venituri brute din conturi bancare si investitii financiare, venituri din activități independente.
Citește și: Spania, pierderea șomajului pentru persoanele peste 52 de ani. Când ți se poate întâmpla asta și ce pierzi de fapt

Sursa: diariosur.es, ZiarulRomanesc.es