Sari la conținut

Pensia comunitară în Spania, la ce pensie să te aștepți, nu fi prea optimist

Pensia comunitară în Spania, la ce pensie să te aștepți pentru că ai muncit în Spania. Drepturile de pensie se acordă proporţional cu perioadele de asigurare realizate în fiecare stat.

Pensia comunitară în Spania

Fiecare stat va acorda câte o pensie proporțional cu perioadele de asigurare realizate, potrivit propriei legislaţii.

Specialiștii în domeniu au înțeles că așteptările oamenilor care fac calculul pensiei înainte de depunerea cererii de pensionare sunt mult prea optimiste în comparație cu ceea ce oferă realitatea.

Sfatul experților

În cazul persoanelor stabilite în Spania, la momentul îndeplinirii condițiilor de pensionare, cererea de pensie se depune la instituția de asigurări sociale de la locul de ședere permanentă. Aceasta va face toate demersurile către instituția competentă din România.

În Spania sunt specialiști care se ocupă cu depunerea dosarelor de pensie, evident este un serviciu cu plată.

„A venit un client căruia i-am prezentat dosarul de pensie și mi-a spus că a citit, s-a informat și se așteaptă ca pentru 15 ani de muncă în Spania să ia pensie de circa 700 euro pe lună.

În realitate, noi care am depus mii de dosare, am înțeles că pentru anii lucrați în Spania se iau între 20 și 30 de euro pentru fiecare an lucrat în Spania, și pe lună”, a declarat Gabriel Radu, avocat economist și gestor la Madrid.

Depunerea cererii

Pentru depunerea dosarului, reglementările stabilesc că NU este necesară deplasarea în România. Cererea va fi însoțită de toate documentele prevăzute de legislația română.

Vor fi prezentate, OBLIGATORIU, actele din care să rezulte perioadele de activitate din România. Aceste documente sunt carnetul de muncă sau adeverințe eliberate de foștii angajatori din România, pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001.

Dovada vechimii în muncă realizată de foștii asigurați ai sistemului de asigurări sociale din România până la data de 1 aprilie 2001, data de la care evidența perioadelor de asigurare în sistemul public de pensii este deținută, în format electronic, de casele pensii se face cu carnetul de muncă, carnetul de asigurări sociale sau „cu alte acte prevăzute de lege”.

Potrivit prevederilor legale în vigoare, dacă nu sunteți în posesia acestor documente, este necesar să vă adresați PERSONAL foștilor angajatori.

Persoanele care NU se află în posesia carnetului de muncă vor solicita eliberarea de adeverințe de vechime în muncă. Trebuie să se adreseze fostelor unități angajatoare.

Datele adeverinței

Adeverințele vor cuprinde OBLIGATORIU cel puțin următoarele elemente:

 • denumirea angajatorului;
 • datele de identificare a persoanei;
 • perioada în care s-a lucrat, cu indicarea datei de începere si de încetare a raportului de muncă;
 • menționarea temeiului legal în baza căruia a avut loc încadrarea;
 • funcția, meseria sau specialitatea exercitată;
 • salariul tarifar de încadrare;
 • denumirea sporurilor cu caracter permanent, procentul sau suma acordată;
 • perioada în care a primit sporul și temeiul în baza căruia s-a acordat.

Actele vor avea număr și data de înregistrare, ștampila unității emitente, precum și semnătura celui care angajează unitatea sau a persoanei delegate în acest sens de conducerea unității.

Este necesar să solicitați instituției spaniole să transmită în România, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, documentele menționate mai sus, aflate în posesia dvs.

Formularele europene

Comunicarea între cele două țări se face prin intermediul formularelor europene de legătură, convenite în aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 și a Regulamentului (CEE) 574/72.

Principalele formulare standard de legătură în materie de pensii sunt:

 • E202 – Instrumentarea unei cereri de pensie de bătrânețe
 • E203 – Instrumentarea unei cereri de pensie de urmaș
 • E204 – Instrumentarea unei cereri de pensie de invaliditate
 • E205 – Atestat privind cariera de asigurat în ……… (România)
 • E207 – Certificat privind cariera asiguratului
 • E210 – Notificarea deciziei cu privire la o cerere de pensie
 • E211 – Sumarul deciziilor
 • E213 – Raport medical detaliat
 • E001 – Formular de comunicare

Pensie simultană în România și Spania?

Decizia de admitere sau respingere a cererii de pensionare se ia după ce instituțiile competente ale statelor membre implicate își comunică, prin intermediul formularelor standard de legătură, toate informațiile necesare.

Decizia este comunicată persoanei interesate și instituțiilor implicate.

Pensia comunitară în Spania. NU este necesar să îndepliniți SIMULTAN condițiile necesare deschiderii drepturilor de pensie în toate statele în care ați lucrat, informează Casa Națională de Pensii.

Potrivit CNPP, drepturile de pensie sunt acordate cu respectarea prevederilor legislațiilor fiecărei țări. Cu alte cuvinte, puteți depune dosarul de pensie în România, dar să continuați să lucrați în Spania.

Citește și: Pensii private în Spania, de ce să rotunjești viitoarea pensie de la Stat și de ce să nu aștepți prea mult timp acum

Surse: cnpp.ro, ziarulromanesc.es