Sari la conținut

Pensia națională și pensia comunitară, interviu exclusiv cu Cristina Florea, atașat pentru probleme de muncă și sociale la Ambasada României în Spania

02/09/2022 10:34
cristina florea
Sursa foto: Ambasada României în Spania

Români în SpaniaPensia comunitară pentru românii din Spania – Cristina Florea, atașat pentru probleme de muncă și sociale la Ambasada României în Spania, a oferit informații și explicații utile pentru cititorii Ziarului Românesc Spania.

 • explică ce este pensia comunitară și cum o pot obține românii din Spania
 • unde se poate solicita pensia comunitară
 • condițiile pe care trebuie să le îndeplinești
 • problema pierderii cărții de muncă
 • certificatul de viață și importanța acestuia, când se suspendă pensia
 • în Spania nu se cumpără vechime

Pensia comunitară pentru românii din Spania

 • Ce se înțelege exact prin pensia comunitară?

O persoană care a lucrat LEGAL în mai multe state, la momentul la care împlinește vârsta de pensionare cerută de statele în care a lucrat, dacă a și COTIZAT suficienți ani, are dreptul fie la o pensie națională, fie la pensia comunitară.

Pensia națională se calculează ținând cont de stagiul de cotizare realizat doar pe teritoriul statului respectiv, cu condiția cotizării cel puțin a minimului de ani cerut de legislația națională.

Pensia comunitară se acordă în urma însumării anilor cotizați în toate statele UE și SEE, prin stabilirea procentuală a sumei corespunzătoare doar pentru cotizarea pe teritoriul statului respectiv.

Deci, o persoana care a lucrat în mai multe state, ar putea primi de la fiecare dintre ele o pensie comunitară.

Cu alte cuvinte, pensia comunitară este:

 • partea de pensie procentuală plătită de un stat doar pentru anii lucrați pe teritoriul său
 • din totalitatea anilor cotizați de-a lungul vieții profesionale de către o persoană în toate statele UE și SEE în care a lucrat
 • luându-se în considerare ca vechime totală în muncă și anii cotizați în alte state decât cel care plătește pensia

Pensie comunitară minimă nu există

 • Există o pensie comunitară minimă, România plus Spania?

NU există o pensie comunitară minimă România plus Spania, deoarece pensia comunitară se calculează procentual.

Drepturile de pensie comunitară sunt CALCULATE proporțional cu perioadele de asigurare realizate în fiecare stat membru implicat, cu respectarea principiului pro rata temporis.

 • Unde se solicită pensia comunitară?

Pensia, indiferent că este vorba de cea națională sau comunitară, se solicită prin intermediul instituției de securitate socială de la locul de ședere al solicitantului.

 • Care sunt condițiile pentru a avea drept să solicite pensia pentru limita de vârstă un cetățean?

Pentru a putea solicita pensia pentru limită de vârstă, un cetățean trebuie să îndeplinească, în principal, două condiții:

 • să fi realizat cel puțin stagiul minim de cotizare pentru pensie
 • să aibă vârsta pentru pensionare pentru limită de vârstă, conform legislației naționale a statului de la care se solicită pensia.

Cea mai dificilă problemă: pierderea cărții de muncă

 • Care sunt problemele cu care se confruntă cel mai frecvent românii în obținerea pensiei comunitare?

Cea mai dificilă problemă este cea datorată PIEDERII cărții de muncă, deoarece presupune:

 • reconstituirea de către solicitantul de pensie, personal, a perioadelor de cotizare
 • prin obținerea de adeverințe de la foștii angajatori
 • sau de la arhivele care au preluat documentele întreprinderii, dacă aceasta s-a desființat.

Se înregistrează, de asemenea, probleme datorate trimiterii către România a unor dosare incomplete pentru stabilirea de drepturi sau pentru solicitarea de informații, în sensul că din aceste dosare pot lipsi documente sau se trimit copii necertificate de conform cu originalul de către funcționarul care preia dosarul sau nelegalizate.

Aceste detalii determină întârzieri în comunicarea dintre instituții și, ca atare, în soluționarea cererilor de acordare a pensiei.

Pensia națională și pensia comunitară. Pensia minimă de vârstă în România și în Spania

 • Este luna mai 2022. Care este pensia minimă în România? Dar în Spania?

În România, cuantumul pensiei se determină prin înmulţirea punctajului mediu anual realizat de asigurat cu valoarea unui punct de pensie, valoarea punctului de pensie fiind de  1586,00 RON. Indemnizația socială pentru pensionari, la care poate ajunge în 2022 un pensionar care a cotizat minim 15 ani și are locul de ședere permanentă în România, este de 1000 RON.

În acest an, pensia minimă pentru limită de vârstă în Spania:

 • pentru un pensionar cu vârsta de cel puțin 65 de ani și cu soț/soție în întreținere este de 890 euro/lună, plătiți în 14 plăți, respectiv un total de 12.467 euro/an
 • pentru un pensionar singur cu vârsta de cel puțin 65 de ani este de 721 euro/lună, în 14 plăți, deci 10.103 euro/an;
 • pentru un pensionar cu soț/soție care nu se află în întreținere pensia minimă este de 685 euro/lună, plătiți în 14 plăți, deci 9.590 euro/an.

Cine nu a contribuit în Spania, nu pensie ci ajutoare

 • Doi pensionari din România care se stabilesc în Spania, unde NU au contribuit, dacă au pensii mici în Romania, au dreptul la ajutor de pensie din partea statului spaniol pentru a ajunge un minim?

Dacă nu au contribuit niciodată la sistemul de securitate socială spaniol, NU au dreptul la prestații care se acordă în baza cotizării, ci doar la ajutoare sociale pentru rezidenți aflați legal în Spania, care se determină după caz și se obțin luând legătura cu un asistent social din cadrul departamentului de Servicii Sociale din cadrul primăriei de unde locuiesc în Spania.

Citește și: Pensia comunitară 2022, condiții de pensionare și drumul birocrației între Spania și România

Pericol suspendare pensie: certificatul de viață

 • Certificatul de viață solicitat de casa de pensii trebuie legalizat și apostilat? Unde poate fi semnat si depus în Spania (notar, casa de pensii, la secția de poliție, etc)? Dar în Romania?

Pentru a se evita efectuarea unor plăți necuvenite către beneficiari nerezidenți în România, în cazul pensionarilor care primesc o pensie din partea statului român și trăiesc  pe teritoriul altui stat, în cazul nostru – în Spania, este OBLIGATORIU ca aceștia să trimită anual către Casa Teritorială de Pensii din România de unde primesc pensia un formular pentru certificat de viață, în baza căruia se continuă plata pensiei.

Certificatul de viață se trimite anual de către Casa Teritorială de Pensii la adresa din Spania a beneficiarului.

Citește și: Pensie de invaliditate permanentă în Spania. Cele 27 de boli care dau dreptul să beneficiezi

Formularul poate fi descărcat online

Dacă nu se primește din partea Casei de Pensii, formularul poate fi descărcat de pe site-ul instituției și certificat apoi de autoritatea competentă.

Pensionarul   are  OBLIGAȚIA  de  a completa  Partea  B a Certificatului  de viață,  în fața unei autorități   legale, Consulatul României sau  autorități  administrative  locale, notari publici,    etc   de  pe  teritoriul   statului   de  domiciliu/ ședere   permanentă.   

Autoritatea legală menționată certifică faptul că Partea B a  certificatului de viață a fost semnată personal de titularul  drepturilor, completând, în acest sens, Partea C a certificatului.

În cazul pensionarilor care primesc o pensie din partea Spaniei și trăiesc pe teritoriul altui stat, în cazul nostru – în România, este obligatoriu ca aceștia să trimită anual către Securitatea Socială spaniolă  un certificat de viață, în baza căruia se continuă plata pensiei.

În acest scop, se pot adresa Casei Teritorială de Pensii din România de unde au domiciliul sau autorităților administrative, notarilor publici etc.

Citește și: Pensia comunitară în Spania, la ce pensie să te aștepți, nu fi prea optimist

 • Când se suspendă pensia? Ce este important să știe și să facă românii în Spania ca să nu riște suspendarea plății pensiei?

Dacă se omite trimiterea certificatului de viață către instituția plătitoare, pensia SE SUSPENDĂ.

În acest caz, plata pensiei se reia la momentul când se primește certificatul de viață. Pentru a evita suspendarea plății pensiei, cetățenii trebuie să trimită anual certificatul de viață, în funcție de locul de unde primesc pensia: în România trebuie trimis în ultimele trei luni ale anului, iar în Spania trebuie trimis în primele trei luni ale anului.

Citește și: Certificatul de viață „Fe de vida” și cum vi se poate suspenda pensia dacă vă mutați și nu comunicați schimbarea adresei

Pot depune dosarul de pensie înainte de îndeplinirea vârstei?

 • Cu cât timp înainte de îndeplinirea condițiilor pentru ieșirea la pensie se poate depune dosarul? Cât de mare este perioada între acceptarea cererii de pensie și până la prima plată? Care ar putea fi întârzierile?

Dosarul se depune începând cu data îndeplinirii condițiilor de pensionare sau cu 3 luni înainte de momentul anticipat pentru întreruperea activității.

 Perioada soluționării dosarului depinde de la caz la caz, în funcție de tipul de pensie solicitată, de lipsa din dosar a unor documente sau de depunerea unui dosar complet și inclusiv de numărul de solicitări adresate la un moment dat instituției competente.

Nu există o perioadă standard de întârziere sau de soluționare a unui dosar.

Citește și: Pensie diaspora 2022: Românii din străinătate care vor să iasă la pensie așteaptă decizia ani de zile

 • Câți români (aproximativ) stabiliți în Spania au decis să primească pensia în cont în Spania și câți români care au cotizat în Spania o perioadă au ales să beneficieze de pensie în cont în Romania?

În luna mai 2022 se înregistrau 14 335 beneficiari români de pensii comunitare plătite de Spania, cărora li se adaugă beneficiarii români de pensii naționale spaniole, care nu apar în statistici.

Din totalul beneficiarilor de pensii plătite de Spania, fie comunitare, fie naționale, un număr de 335 pensionari români primesc pensia în România la acest moment.

Nu există statistici cu privire la pensionarii români care primesc în cont în Spania pensia  plătită de statul spaniol.

În Spania nu se cumpără vechime

 • Se poate cumpăra perioada de pensie în Spania? Dar în Romania? În ce condiții convine și în ce condiții nu convine?

În Spania nu se poate cumpăra vechime pentru completarea stagiului de cotizare. În Romania există posibilitatea cumpărării de vechime și a încheierii, în acest sens, de contracte cu Casele Teritoriale de Pensii. Se poate cumpăra vechime din urmă sau pentru perioade ulterioare încheierii contractului.

Citește și: Românii din diaspora pot cumpăra șase ani de vechime pentru pensie, ordonanță aprobată de Parlament

Cumpărarea de vechime este recomandată în cazul în care, prin însumarea tuturor perioadelor cotizate în toate statele în care a lucrat o persoană, nu se ajunge la stagiul minim de cotizare cerut de legislația națională pentru pensionare.

Și în cazul Spaniei, și al României, stagiul minim de cotizare este de 15 ani.

Trebuie avut grijă ca perioada de cumparare de vechime să nu coincidă cu o perioadă în care s-a cotizat în alt stat, deoarece dubla cotizare nu înseamnă dublă perioadă de vechime în muncă.

Cumpărarea de vechime poate fi valorificată doar pentru pensia pentru limită de vârstă.

Citește și: Pensii private în Spania, de ce să rotunjești viitoarea pensie de la Stat și de ce să nu aștepți prea mult timp acum

A consemnat Georgiana Baciu, ziarulromanesc.es