Sari la conținut

Aceste familii pot obține un ajutor consistent: iată în ce condiții

venitul minim de viață

Venitul Minim Vital: Revenim cu date extrem de interesante despre un ajutor social foarte important: este o prestație care vizează prevenirea riscului de sărăcie și excluziune socială a persoanelor care locuiesc singure, în Spania, sau sunt integrate într-o unitate de conviețuire și nu au resurse economice de bază pentru a-și acoperi nevoile de bază. Așadar, este vorba despre o sumă de bani care garantează un nivel minim de venit celor aflați într-o situație de vulnerabilitate economică. De ce aveți nevoie pentru a efectua procedura? Pentru a accesa formularul de cerere vi se cere să introduceți date personale, să furnizați o adresă de e-mail validă, să faceți o fotografie și să atașați fotografii ale actului de identitate (DNI sau NIE). Toate sunt necesare pentru verificarea identității. În plus, vi se va cere documentația de atașat pentru a trimite cererea. (Continuați să citiți)
>>> „Sunt cardiolog și acesta este singurul aliment pe care nu îl mănânc niciodată”. În Spania se mănâncă zilnic

Cerințele de bază

 • Să aveți reședința legală și efectivă în Spania în mod continuu pe parcursul ultimului an, cu excepții (minori încorporați în unitatea de coabitare, victime ale traficului de persoane sau exploatării sexuale și femei victime ale violenței de gen).
 • Să vă aflați într-o situație de vulnerabilitate economică, dovedită ținând cont de avere și nivelul veniturilor
 • Unitatea de conviețuire trebuie să fie formată de cel puțin șase luni

Pe lângă aceste cerințe generale, trebuie îndeplinite o serie de condiții referitoare la circumstanțele personale și/sau cele ale unității dumneavoastră de conviețuire. Se referă la toate persoanele care locuiesc la aceeași adresă și care sunt unite: prin căsătorie; sau sunt un cuplu de fapt (formalizat de cel puțin 2 ani și conviețuit de cel puțin 5 ani); pentru a avea o relație de familie de până la gradul II (exemplu: părinți, socri, copii, ginere, frați, cumnați, bunici și nepoți); sau pentru a avea o relație sub tutelă în scopuri de adopție sau de plasament permanent.
Citește și: Demersuri în caz de deces în Spania – Ce să știe toți românii: EXCLUSIV

Legăturile de rudenie

Mai mult, o persoană care împarte locuința cu alte persoane și care are oricare dintre legăturile de rudenie indicate, poate primi beneficiul, individual sau formând o unitate de conviețuire independentă, în următoarele cazuri:

 • Femei, victime ale violenței de gen, care și-au părăsit locuința familială obișnuită (însoțite sau nu de copiii lor).
  Persoane care, în ultimii trei ani, și-au părăsit locuința familială obișnuită din cauza începerii procedurilor de separare, anulare sau divorț, ori pentru că s-a solicitat desfacerea cuplului de fapt formal constituit, făcând dovada începerii procedurilor; la atribuirea custodiei minorilor (însoțiți sau nu de copiii acestora).
 • Persoane care, în ultimii trei ani, fac dovada că au părăsit locuința din cauza evacuării, sau pentru că aceasta a devenit nelocuibilă din cauza unui accident sau a unui caz de forță majoră.

În cazul celor care nu au o legătură familială de până la gradul II sau au o relație cu alte persoane cu care locuiesc sub tutelă în scop de adopție sau de plasament permanent, aceștia pot avea dreptul la prestație și dacă sunt în pericol de excluziune socială și prezintă o adeverință eliberată de serviciile sociale competente. (Continuați să citiți)

Cine este beneficiarul

Persoană în vârstă de cel puțin 23 de ani care nu este căsătorită (cu excepția cazului în curs de separare sau divorț) și nici nu este unită cu o altă persoană ca cuplu de fapt, nici nu face parte dintr-o altă unitate de conviețuire. Femei majore sau minore emancipate care sunt victime ale violenței de gen sau victime ale traficului de persoane și exploatării sexuale. Pot aplica și persoanele cu vârsta între 18 și 22 de ani care provin din centre rezidențiale pentru protecția minorilor în cei trei ani anteriori majoratului sau care sunt orfani absolut, care locuiesc singuri fără a se integra într-o unitate de conviețuire.

Criteriile de independență

Pentru a considera cererea valabilă, trebuie îndeplinite următoarele criterii:

 • Dacă sunt persoane între 23 și 29 de ani, acestea vor trebui să fi trăit independent timp de cel puțin doi ani înainte de depunere a cererii, cu excepția cazului în care și-au părăsit reședința obișnuită din cauza faptului că au fost victime ale violenței de gen sau au inițiat proceduri de separare sau divorț.
 • În cazul în care sunt persoane în vârstă de peste 30 de ani, acestea trebuie să facă dovada că, în cursul anului imediat anterior datei menționate, adresa lor a fost diferită de cea a părinților, tutorilor sau asistenților maternali.

Nu va fi necesară nicio perioadă minimă de dovadă a rezidenței, alta decât cea a părinților sau înregistrarea în niciun sistem de securitate socială în următoarele cazuri:

 • Fără adăpost
 • Dacă încetarea conviețuirii cu părinții, tutorele sau asistenții maternali s-a datorat morții acestora
 • Orice membru al unității de conviețuire cu vârsta peste 23 de ani și cu capacitate juridică poate solicita prestația, deși cererea trebuie depusă cu semnătura tuturor membrilor acesteia

Prestația plus suplimentul pentru întreținerea copilului

Formularul de cerere pentru venitul minim vital este utilizat pentru a solicita atât prestația, cât și suplimentul pentru întreținerea copilului. Așadar, este necesară doar depunerea unei cereri care să servească la recunoașterea venitului minim vital cu complementul sau doar complementul, în funcție de condițiile de vulnerabilitate economică a unității de conviețuire. Perioada maximă pentru soluționarea cererii este de șase luni de la data depunerii. (Continuați să citiți)

Odată cu scurgerea acestui termen fără să fi fost emisă o rezoluție expresă, cererea va fi considerată respinsă din cauza tăcerii administrative. Plata indemnizației va fi lunară și se face prin transfer bancar într-un cont al persoanei îndreptățite la prestație. Important: Venitul minim de trai este netransferabil. Nu poate fi oferit ca garanție a obligațiilor și nici nu poate fi supus transferului total sau parțial, compensației sau reducerii, reținerii sau sechestrului, cu excepția despăgubirilor care pot fi efectuate în plăți de către INSS în cazul primirii unor sume mai mari decât cele la care o persoană a fost îndreptățită.

Unde se solicită

Ajutorul social va fi solicitat de la Institutul Național de Securitate Socială (INSS). În Țara Bascilor și Navarra poate fi solicitat direct Comunității Autonome. Oficiul Electronic al Securității Sociale a pus la dispoziția utilizatorilor un asistent virtual și un număr special de telefon – 900 20 22 22, în intervalul orar 09.00 – 14.30, de luni până vineri, precum și un simulator, pentru a ști dacă aveți dreptul să primiți prestația și care ar fi suma estimată corespunzătoare. Potrivit site-ului Ambasadei României în Spania, orice român care îndeplinește condițiile pentru a solicita IMV trebuie să depună următoarele documente:

 • carte de identitate/DNI, certificat de naștere;
 • certificatul de rezidență, card de membru de familie al unui cetățean al UE sau autorizație de rezidență;
 • certificatul de înscriere a domiciliului la primărie (empadronamiento);
 • certificatul de înscriere a domiciliului la primărie, cartea de familie (libro de familia), certificatul de registru civil sau de căsătorie/continuitate a căsătoriei, înscrierea în registru ca pareja de hecho
Etichete: