Sari la conținut

Ajutoare pentru familii în Spania, în ce condiții le pot cere părinții români pentru a-și îngriji copiii

Viața în SpaniaAjutoare pentru familii în Spania – Statul spaniol, prin intermediul Securității Sociale, acordă o serie de ajutoare pentru familii și multe dintre acestea pot fi solicitate și de părinții români pentru a-și crește copii. Există ajutoare de naștere, ajutoare pentru mamele singure, pentru mamele care muncesc, pentru familiile numeroase, etc. În plus, mai există și ajutoare pentru familiile cu venituri mici. Fără a avea pretenția de a acoperi toate tipurile de ajutoare acordate la nivel național și regional, iată o listă cu ajutoarele care pot fi solicitate și de către românii stabiliți în Spania. Condiția esențială pentru a beneficia de ele este să ai reședința în Spania.
Citește și: Ajutorul de 463 de euro pentru persoanele care nu au contribuit suficient la șomaj

Ajutoare pentru familii în Spania: ajutor la naștere

Este ajutorul economic acordat pentru acoperirea situației de nevoie sau exces a cheltuielilor în familie când se naște sau adopți un copil. Copilul trebuie să se nască în Spania? Nu neapărat, atâta timp cât locuiește cu familia în Spania. Ajutorul poate fi cerut numai de unul dintre părinți și se acordă într-o singură plată. În același timp puteți primi și:

 • Prestația pentru nașterea sau adopția unui copil în cazul familiilor numeroase,
  părinţi singuri şi mame sau taţi cu dizabilităţi.
 • Subvenția specială pentru naștere, adopție, custodie în scop de adopție sau plasament multiplu.
 • Alocații economice pe copil sau minor aflat în întreținere.
 • Pensia de orfan și pensia în favoarea rudelor pentru nepoți și frați care, în
  caz, acestea pot corespunde.
 • Alte ajutoare financiare similare acordate de o administrație locală sau regională.

Unde se solicita beneficiul? În birourile Institutului Național de Asigurări Sociale din localitatea corespunzătoare conform locul de reședință al unității familiale, unde va fi prezentată și documentația necesară.

Calculul se face luând în considerare, pe de o parte, numărul de copii și, pe de altă parte, Salariul Minim Interprofesional (SMI) pentru fiecare an, care pentru acest an 2022 este de 1.000 de euro pe lună. Acest beneficiu este scutit de Impozitul pe Venitul Personal (IRPF).

Exemplu: Dacă Maria și Gheorghe au reședința în Spania și au tripleți, ajutorul va fi de 8 ori SMI pentru 2022, adică de 8 ori 1.000 €. Prin urmare, vor primi 8.000 €.

Ajutorul pentru copilul aflat în întreținere

Prestación familiar por hijo o menor a cargo„. Este ajutorul economic cu caracter necontributiv pentru acoperirea unei situații de nevoie sau exces de cheltuieli care afectează unele familii atunci când au copii sau minori plasament familial permanent sau tutelă în scop de adopție.

Ce înseamnă să ai copii sau minori în întreținere? Înseamnă să ai copii sau minori în plasament familial permanent sau tutelă în scopul adopției care locuiesc cu tine, depind economic de tine și locuiesc în Spania sau se află într-o situație de rezidență temporară.

Cât este alocația pentru acest an 2022:

 • 341 euro pe an, 28,41 euro lunar pentru fiecare copil din familie care nu are niciun handicap, când venitul beneficiarului nu depășește limita stabilită de 12.913,00 euro pe an plus 15% pentru fiecare copil în întreținere sau minor după al doilea.
 • 1.000 de euro pe an, 83,33 euro lunar pentru fiecare minor care are un handicap mai mare de 33%, fără limită de venit.
 • 5.012,40 euro pe an (417,70 euro pe lună), când copilul are peste 18 ani și handicap egal sau mai mare de 65%.
 • 7.519,20 euro pe an (626,60 euro pe lună),când copilul prezintă un handicap egal sau mai mare de 75%

Persoana care primește ajutorul are obligația ca, în cazul unor schimbări în situația sa, să anunțe INSS în termen de 30 de zile: schimbarea reședinței, variații ale situației familiale etc., . Înainte de data de 1 aprilie a fiecărui an trebuie să depună o declarație despre veniturile pe care le -a avut în cursul anului precedent.

Ajutoare pentru familii în Spania: Venitul Minim Vital

Ingreso Mínimo Vital, Stabilit prin Decretul-lege regal 20/2020, din 29 mai, în prezent Legea 19/2021, din 20 decembrie, este un beneficiu care vizează prevenirea riscului de sărăcie și excluziune socială. Garantează un nivel minim de venit celor care se află în situatie de vulnerabilitate.

Toți cei care sunt beneficiari ai IMV pot solicita un supliment de 100 de euro pe lună pentru fiecare copil aflat în întreținere. Cuantumul prestației nu corespunde unei sume fixe. Este un venit garantat în care este asigurat un prag minim de venit pentru toate familiile cu copii.

Cuantumul venitului minim vital

Cuantumul venitului minim vital al beneficiarului individual sau al unității de conviețuire va fi diferența dintre venitul garantat și ansamblul veniturilor și veniturilor acestor persoane. Potrivit Securității Sociale, valoarea lunară a venitului garantat în anul 2022 este:

Pentru un beneficiar: 491,63 euro. Această sumă se majorează cu 22% dacă beneficiarul are un grad de handicap egal sau mai mare de 65%. Pentru familie (unitatea de conviețuire), sumele sunt:

 • 639,12 euro pentru o unitate de conviețuire formată dintr-un adult și un minor sau doi adulți.
 • 786,61 euro pentru o unitate de conviețuire formată dintr-un adult și doi minori, doi adulți și un minor, sau trei adulți.
 • 934,10 euro pentru o unitate de conviețuire formată dintr-un adult și trei minori, doi adulți și doi minori, sau trei adulți și un minor, sau patru adulți.
 • 1.081,59 euro pentru o unitate de conviețuire formată din un adult și patru sau mai mulți minori, doi adulți și trei sau mai mulți minori, sau trei adulți și doi sau mai mulți minori, sau patru adulți și un minor.

Pe lângă sumele indicate, pentru fiecare membru minor (la data solicitării) se va plăti un supliment lunar de întreținere a copilului, în funcție de vârsta copilului:

 • Copii sub trei ani: 100 euro.
 • Peste trei ani și sub șase ani: 70 de euro.
 • Peste șase ani și sub 18 ani: 50 de euro.

Următoarele cerințe trebuie îndeplinite la momentul depunerii cererii, și trebuie să rămână pe tot timpul perceperii beneficiului:

 • reședința în Spania.
 • beneficiarii trebuie să aibă reședința legală și efectivă în Spania și să o fi avut în mod continuu și neîntrerupt pentru cel puțin anul imediat anterior datei depunerii cererii.

Există o protecție specială și condiții diferite pentru victimele violenței de gen.

Concediu pentru risc de sarcină

Permiso por riesgo en el embarazo„. Toate mamele pot beneficia atunci când activitatea lor de muncă pune în pericol sănătatea lor sau a fătului. Compania trebuie să acorde acest concediu atâta timp cât nu oferă un loc de muncă alternativ în care nici femeia, nici copilul nu sunt în pericol. În perioada concediului medical, gravidele beneficiază de o indemnizație economică pentru compensarea suspendării contractului de muncă și a cărei cerere este procesată de INSS. Pentru a fi beneficiar al acestei prestații, lucrătorul trebuie să fie afiliat și înregistrat la o schemă de securitate socială. Cine este șomer nu va putea accesa indemnizația.

Ajutoare pentru familii în Spania: suplimentul pentru reducerea decalajului de gen

Complemento para la reducción de la brecha de género„. Este un ajutor pentru fiecare copil născut. În 2022, suma este de 28 de euro pe lună pentru fiecare fiu sau fiică, cu o limită de patru. Se acordă în 14 plăți, se poate solicita:

 • atât de femei cât și de bărbați
 • care au avut unul sau mai mulți fii sau fiice
 • și care sunt beneficiari ai unei pensii contributive de vârstă, de invaliditate permanentă sau de văduvie.
 • odată cu solicitarea de pensionare.

Ajutoare specifice pentru mame

Există și ajutoare pentru mamele singure. Un exemplu este ajutorul de creșă, care va permite deducerea a până la 1.000 de euro în declarația de impozit pe venitul persoanelor fizice în fiecare an. Copiii nu trebuie să fie mai mari de 3 ani. Alte ajutoare sunt cele care se acordă la nivel regional, precum cel al Comunităţii Madrid.

Cuantumul subvenției va fi de 500 euro lunar pe copil, din luna datei depunerii cererii, până în ultima zi a lunii 24 de la data data nasterii.

Condiții:

 • să ai reședința legală în Spania
 • să ai 30 de ani sau mai puțin
 • Să locuiești și să fii înregistrat neîntrerupt în Comunitatea Madrid timp de cel puțin 5 ani imediat înainte de data depunerii cererii
 • și menții reședința în Comunitatea Madrid în timp ce primești ajutorul
 • să ai un venit de cel mult 30.000 euro pe an

Ajutoare pentru familiile numeroase

Membrii familiei trebuie să fie români cu reședința pe teritoriul Spaniei sau, dacă au reședința în România, trebuie ca, cel putin unul dintre ascendenți să desfășoare o activitate ca angajat sau lucrător independent în Spania.

Cardul de familie numeroasă se solicită la Comunitatea autonomă de reședință. Acest card este valabil pe întreg teritoriul național, însoțit de DNI, NIE sau alt document care îl identifică pe titular, deși prelucrarea și reînnoirea corespunde Comunității Autonome.

Beneficiile pe care familiile numeroase le au în ce privește anumite bunuri și servicii sunt stabilite de:

 • autoritățile de la nivel central Stat
 • de diferitele Comunități Autonome pentru rezidenții lor
 • de autoritățile locale.

Ghidul complet actualizat pentru ajutoarele pentru familii în Spania poate fi consultat aici.

Citește și: Ajutorul de 463 de euro pentru persoanele care nu au contribuit suficient la șomaj

ZiarulRomanesc.es