Sari la conținut

STARE DE CALAMITATE în Portugalia, pe întreg teritoriul național continental, până la data de 25 iulie 2021

Este decretată Stare de Calamitate pe întreg teritoriul național continental, până la data de 25 iulie 2021, ora 23:59.

RESTRICȚII DE INTRARE PE TERITORIUL Republicii Portugalia: 

TRAFIC AERIAN:

Companiile aeriene vor permite îmbarcarea pasagerilor zborurilor cu destinație sau escală în Portugalia continentală DOAR în baza prezentării, la plecare, a dovezii efectuării, de către un laborator, a unui test de amplificare a acidului nucleic – NAAT (include testul RT-PCR convențional, în timp real, sau testul rapid de amplificare a acidului nucleic)* sau a unui test rapid antigen (TRAg)** pentru depistarea infecției cu virusul SARS-CoV-2, cu rezultat negativ, efectuat în cele 72 de ore, respectiv 48 de ore anterioare orei îmbarcării sau, conform Decretului Lege nr. 54-A/2021, prin prezentarea Certificatului Digital COVID al UE ***. Copiii care nu au împlinit încă vârsta de 12 ani sunt exceptați.

Normele Direcției Generale de Sănătate în materie de teste pot fi consultate aici: https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0192020-de-26102020-pdf.aspx.

** Sunt acceptate doar testele rapide antigen care fac parte din lista comună de testări rapide antigen pentru depistarea virusului SARS-COV-2 în spațiul comunitar, aprobată de Comitetul UE pentru Siguranță în Sănătate. Pasagerii care prezintă un test rapid antigen (TRAg) care nu este conform listei menționate anterior vor fi obligați să efectueze un nou test NAAT sau TRAg, la sosirea în Portugalia, pe cheltuială proprie, nefiind permisă părăsirea aeroportului până la obținerea rezultatului.

***Certificatul Digital COVID al UE poate fi prezentat în format digital sau pe hârtie. Detalii privind Certificatul Digital COVID al UE pot fi consultate aici https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_ro. Prezentarea Certificatului Digital COVID al UE exceptează posesorul de obligația izolării profilactice, în cazul în care aceasta este impusă de lege la intrarea în teritoriul portughez.

În termenii Decretului Lege nr. 54-A/2021 al Consiliului de Miniștri, sunt admise următoarele certificate digitale COVID UE:

a) Certificat de vaccinare care atestă o schemă completă de vaccinare a titularului, încheiată cu cel puțin 14 zile înainte, cu un vaccin împotriva COVID-19 cu autorizație de introducere pe piață în termenii Regulamentului (CE) nr. 726/2004;

b) Certificat de testare, care atestă că titularul a fost supus:

i) unui test molecular de amplificare a acidului nucleic NAAT, în ultimele 72 de ore, cu rezultat negativ;

ii) unui test rapid de antigen cuprins în lista elaborată de Comisia Europeană pe baza Recomandării Consiliului din 21 ianuarie 2021, privind cadrul comun pentru utilizarea și validarea testelor rapide de detectare a antigenilor pentru COVID-19 și recunoașterea reciprocă a rezultatelor testelor în cadrul UE, în ultimele 48 de ore, cu rezultat negativ;

c) Certificat de vindecare care atestă că titularul s-a vindecat cu cel puțin 11 zile înainte, dar nu mai mult de 180 de zile, de infecția cu SARS-COV-2, care a fost confirmată în urma unui rezultat pozitiv al unui test NAAT. 

Revine companiilor aeriene obligația de a verifica existența dovezii testării la momentul plecării, fiind posibilă și verificarea aleatorie la intrarea în teritoriul național continental, efectuată de către Poliția de Siguranță Publică sau de Serviciul pentru Străini și Frontiere. În acest sens, se recomandă contactarea din timp a companiei aeriene care operează zborul.

toate informațiile pe lisabona.mae.ro