in

Cine beneficiază de venitul minim vital în Spania? A apărut un ghid în limba română cu toate informaţiile despre această măsură de protecţie socială

venitul minim vital Spania ghid

Guvernul spaniol a aprobat de curând instaurarea unui venit minim vital pentru familiile cele mai vulnerabile, pentru a le ajuta să traverseze mai uşor consecinţele economice ale epidemiei provocate de noul coronavirus.

Cine îl poate solicita, când, unde, au fost întrebări pe care şi le-au pus şi foarte mulţi români care se află în Spania şi se descurcă greu în această perioadă. Pentru a da răspuns tuturor acestor întrebări, Ambasada României în Regatul Spaniei pune la dispoziţia cetăţenilor români un Ghid în limba română cu toate informaţiile despre venitul minim vital acordat în Spania.

Ce este venitul minimal vital

Venitul minim vital (în spaniola – IMV) este o prestație necontributivă acordată de sistemul de securitate socială, care vizează prevenirea riscului de sărăcie și excludere socială în cazul persoanelor care trăiesc singure sau integrate într-o unitate de convieţuire, atunci când se află într-o situație vulnerabilă din cauza lipsei de resurse economice suficiente pentru acoperirea nevoilor de bază.

Durata perceperii va fi prelungită atâta timp cât persistă situația de vulnerabilitate economică și sunt menținute cerințele care au creat dreptul la acordarea sa.

Când se poate solicita

Poate fi solicitat începând cu data de 15 iunie 2020. S-a stabilit, de asemenea, că cererile depuse în primele trei luni (până pe 15 septembrie) să aibă efecte economice începând cu data de 1 iunie 2020, cu condiția ca cerințele să fie îndeplinite din acea dată.

Cum se solicită

Datorită suspendării momentane a birourilor din cauza stării de urgență, la acest moment există două posibilități de solicitare pe cale electronică:

Dacă nu aveți un certificat digital, puteți utiliza serviciul activat de Institutul Național de Securitate Socială pentru solicitarea fără certificat, prin intermediul Oficiului Electronic (Sede Electronica). Se va deschide un formular în care vor fi completate datele solicitantului și ale eventualelor beneficiari care fac parte din unitatea de convieţuire, documentele de identificare și documentația necesară pentru soluționarea cererii.

Dacă aveți un certificat electronic sau [email protected], îl puteți solicita prin intermediul Oficiului Electronic al Securității Socială, atașând documentația necesară și completând informațiile din formular. A doua opțiune este cea mai recomandată, de aceea s-a creat posibilitatea să fie utilizată prin intermediul unei alte persoane care are să aibă un certificat electronic sau [email protected], și care va acționa în calitate de reprezentant al solicitantului.

Oficiul Electronic al Securității Sociale a pus la dispoziția utilizatorilor un asistent virtual și un număr special de telefon – 900 20 22 22, în intervalul orar 09.00 – 14.30 horas, de luni până vineri, precum și un simulator, pentru a ști dacă aveți dreptul să primiți prestația și care ar fi suma estimată corespunzătoare:  https://ingreso-minimo-vital.seg-social-innova.es/simulador.  

Cine poate beneficia

Pot fi titulari de IMV:

Persoanele cu deplină capacitate de acțiune, care îl cer și îl primesc în nume propriu sau în numele unei unități de conviețuire. Sunt prevăzute următoarele situații:

  • persoanele de peste 23 de ani și sub 65 de ani care trăiesc singure, atâta timp cât nu sunt unite cu o altă persoană prin căsătorie sau ca parteneri de drept (pareja de hecho) sau nu fac parte dintr-o altă unitate de conviețuire;
  • persoanele sub 23 de ani care trăiesc singure și au fost victime ale violenței de gen sau traficului de persoane și exploatării sexuale;
  • minori emancipați cu vârsta sub 23 de ani, care au copii dependenți minori;
  • persoane peste 65 de ani care locuiesc cu minori sau persoane cu invaliditate aflate legal în responsabilitatea lor.

În același domiciliu pot exista maximum doi titulari.

Pot fi beneficiari ai IMV:

  • Toate persoanele care sunt membre ale unității de conviețuire.

Unități de conviețuire:

  • alcătuită din toate persoanele care locuiesc în același domiciliu și care sunt unite între ele prin legătură conjugală sau ca parteneri de drept sau printr-o legătură până la al doilea grad de rudenie, afinitate, încredinţare în vederea adopţiei sau asistenţă maternală permanentă;
  • alcătuită dintr-o persoană care este victimă a violenței de gen care și-a părăsit domiciliul familiar însoțită de copiii sau minorii aflați în încredinţare în vederea adopţiei sau asistenţă maternală permanenta și a rudele până la al doilea grad de rudenie sau afinitate;
  • alcătuită dintr-o persoană care a inițiat procedurile de separare sau divorț, însoțită de copiii sau minorii aflați în încredinţare în vederea adopţiei sau asistenţă maternală permanentă și rudele până la al doilea grad de rudenie sau afinitate;
  • alcătuită din două sau mai multe persoane cu vârste cuprinse între 23-65 de ani, care, fără să aibă o legătură dintre cele prevăzute mai sus, locuiesc în același domiciliu în condiții care sunt stabilite legal.

Familiile monoparentale – protecție suplimentară:

Familiile monopatentale vor beneficia de un supliment adițional de 100 euro/lună pentru fiecare copil minor.

Beneficiarii de ajutor economic pentru minor aflat în îngrijire:

Securitatea Socială va acorda din oficiu IMV familiilor beneficiare ale acestui ajutor, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.

Alte cerinţe

Pe lângă cerințele de vârstă indicate mai sus, au fost stabilite următoarele cerințe generale:

1. Reședința continuă și neîntreruptă în Spania cel puțin un an înainte de depunerea cererii și reședința legală în țară în cazul cetățenilor străini.

Se înțelege că o persoană își are reședința obișnuită în Spania, chiar dacă a avut șederi în străinătate, atât timp cât acestea nu depășesc nouăzeci de zile calendaristice pe parcursul fiecărui an calendaristic sau când absența de pe teritoriul spaniol este motivată de cauze de boală justificate în mod corespunzător.

2. Pentru solicitanții care locuiesc singuri, neintegrați într-o unitate de conviețuire, este necesar să fi trăit independent de părinți cel puțin trei ani înainte de depunerea cererii.

3. În cazul unităților de conviețuire, să fi fost formate cu cel puțin un an înaintea solicitării.

4. Să fi fost solicitate anterior toate prestațiile la care se putea avea dreptul.

5. Să fie înregistrat în căutarea unui loc de muncă, dacă solicitantul este șomer în momentul solicitării.

6. Îndeplinirea condițiilor de vulnerabilitate economică stabilite pentru lipsa de venituri sau bunuri suficiente:

când media lunară totală a veniturilor anuale corespunzătoare anului precedent ale persoanei beneficiare sau ale totalului de membri ai unității de conviețuire este mai mică cu cel puțin 10 euro decât suma lunară a venitului garantat prin prestația care corespunde în funcție de modalitatea de calcul și numărul de membri ai unității de conviețuire.

salariile sociale, veniturile minime de inserție sau subvențiile similare de asistență socială acordate de comunitățile autonome nu vor fi calculate ca venit.

practic, toate tipurile de venituri ale unei unități de conviețuire sunt considerate ca venituri preexistente, cu excepția burselor, a ajutorului pentru locuințe sau a ajutoarelor sociale acordate de comunitățile autonome.

Pentru şi mai multe informaţii, consultaţi ghidul pus la dispoziţie de către Ambasada României în Regatul Spaniei aici.

parlamentarul accidentat un bărbat

Parlamentarul care a declarat sus şi tare că aleşii merită pensii speciale a accidentat un bărbat pe trecerea de pietoni şi nu a oprit

Vești proaste pentru românii din Spania: zborurile rămân suspendate