Sari la conținut

Pot să conduc în Spania cu permis românesc? Ce permise sunt acceptate

Pot să conduc în Spania cu permis românesc? Permisele de conducere românești sunt valabile pe întreg teritoriul Uniunii Europene până la expirare. Documentele rămân valabile chiar și dacă au fost obținute în România și apoi v-ați luat reședința în Spania.

Dilema începe când trebuie reînnoit permisul. Îl înnoiesc în România sau în Spania?

Directiva 126/2006/CE a Parlamentului European stabilește că europenii care au rezidență într-alt stat membru UE, diferit de cel de origine, au obligația de a solicita reînnoirea permisului de conducere în statul de rezidență.

Astfel, românii rezidenţi în Spania vor solicita reînnoirea permiselor de conducere în Spania. Regula este valabilă atât pentru cazul expirării permisului, cât pentru pierderea sau deteriorarea acestuia.

Românii visează la case în Spania: prețurile continuă să crească vertiginos, în ciuda incertitudinii economice

Pot să conduc în Spania cu permis românesc? Nu trebuie să vă adresați autorităților române

Nu trebuie să vă adresați autorităților române pentru reînnoire, ci celor spaniole. În acest sens, trebuie să luați legătura cu Direcţia de Trafic din provincia spaniolă de rezidenţă. Românii care şi-au obţinut permisul de conducere românesc înainte de a-şi stabili rezidenţa în Spania (înainte de a obţine NIE), li se recunosc automat toate categoriile obţinute până la acea dată, cu precizarea că pentru categoriile BTP, C1, C1E, C, CE D1, D1E, D, DE, valabilitatea este de 5 ani.

Spania, aflați dacă puteți beneficia de Venitul Minim Vital

De la 1 mai 2022, se schimbă regulile pentru permisele obținute în marea Britanie.

Noutate absolută în cazul permiselor de conducere emise de autoritățile britanice. De la 1 mai 2022, regimul lor va fi același cu al permiselor eliberate în țări terțe non-UE. Vor fi valabile pentru a conduce în Spania pe o perioadă de șase luni de la intrarea titularului în Spania, sau de la data obținerii rezidenței pe teritoriul spaniol.

Aici găsiți formularul necesar cerere schimb sau reinnoire sau înlocuire permis emis în Marea Britanie  https://sede.dgt.gob.es/sede-estaticos/Galerias/modelos-solicitud/03/SOLICITUD-CANJE-UK.pdf

Pentru Marea Britanie, încetează toate acordurile de trafic din cadrul UE nu mai sunt valabile

Marea Britanie a încetat să aparțină Uniunii Europene la 31 decembrie 2020. În consecință, toate acordurile de trafic din cadrul UE nu mai sunt valabile pentru deținătorii de permise de circulație.

Permisele eliberate de autoritățile britanice vă permit să conduceți în Spania până la 30 aprilie 2022. După această dată nu mai sunt oricum valabile pentru Spania. Se aplică prevederile Art 21 din Regulamentul general al conducătorilor auto. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2009-9481

Documentele de identitate,  originale și valabile

În ziua în care mergeți să formalizați procedura în birourile DGT, trebuie să vă prezentați actele. Unul este cererea de schimb completată per formular oficial. Include o declarație că nu sunteți privat prin hotărâre judecătorească de dreptul de a conduce autovehicule. În plus, mai declarați că nu aveți un alt permis UE sau SEE de același tip cu cel solicitat sau că aveți dar a fost retras, suspendat sau anulat.

Un alt document este dovada identității și reședinței, în original și în curs de validitate.  Vi se cere DNI, carte de ședere sau pașaport valabil. Vi s-ar putea cere și alte documente.

Mai trebuie să prezentați permisul de conducere străin în original. Să dovediți achitarea plății taxei, fotografie actuală originală de 32 x 26 mm de culoare si cu un fundal unic. Imaginea trebuie să fie luată din față, cu capul descoperit și fără ochelari închiși la culoare, potrivit DGT https://www.dgt.es/

Cât costă?

Pentru a schimba permisul de conducere, va trebui să plătiți tariful de 28,87 euro. Pentru înlocuirea permisului tariful e de 20,81 euro iar pentru reînnoire 24,58 euro.

Aveți permisul internațional de conducere în Marea Britanie și v-ați stabilit reședința în Spania între timp? Este valabil șase luni de la solicitarea reședinței în Peninsulă. Apoi devin nule. Așa că trebuie schimbate cu permisul spaniol înainte de terminarea celor șase luni.