Sari la conținut

Pensia de urmaș în Spania, ce drepturi aveți, unde faceți cererea și ce țară plătește

Pensia de urmaș în Spania. Când o persoană decedează, rudele apropiate pot avea dreptul de a solicita pensie de urmaș și un ajutor de deces. Românii din Spania pot beneficia de acest drept, dacă pentru persoana decedată au fost plătite contribuții în sistemul de asigurări sociale spaniol.

Formularul E203 pentru pensia de urmaș

Dacă sunteți rudă apropiată a persoanei decedate, puteți solicita pensia de urmaș și ajutorul de deces.

Pensia de urmaș în Spania este o alocație lunară egală cu o parte din pensia pe care a primit-o/ar fi primit-o persoana decedată.

De această pensie beneficiază rudele CELE MAI APROPIATE. Este acordată de ACEEAȘI autoritate care a acordat/ar fi acordat pensia persoanei decedate.

Suma care urmează a fi plătită se calculează în același mod ca și pensia pentru limita de vârstă. 

Cererea pentru obținerea pensiei de urmaș trebuie depusă la casa de pensii din țara în care a LOCUIT sau a lucrat ULTIMA DATĂ ruda decedată, potrivit site-ului oficial al Uniunii Europene.

Autoritățile naționale vor analiza cererea dumneavoastră și o vor înainta țării UE responsabile.

Dacă nu îndepliniți cerințele naționale pentru a primi o pensie de urmaș, s-ar putea să îndepliniți condițiile pentru o alocație de văduv/văduvă.

Ajutorul de deces

Ajutorul de deces în Spania este o plată unică în caz de deces. Nu toate țările din UE plătesc acest tip de ajutor. Spania da.

Înainte de a-l solicita, trebuie să verificați:

  • în sistemul de securitate socială al cărei țări a fost asigurată ruda decedată
  • dacă țara respectivă acordă ajutoare de deces
  • ce condiții se aplică plății ajutoarelor de deces în țara respectivă
  • dacă sunt îndeplinite condițiile în cauză
Cerere pentru ajutorul de deces în Spania

Întotdeauna trebuie să depuneți cererea la autoritatea pentru securitate socială la care a fost afiliată ruda decedată, în țara în care a locuit ultima dată. 

Autoritățile naționale vor analiza cererea și o vor transmite țării UE responsabile.

Pensia de urmaș, cine plătește?

Pensia de urmaș în Spania. Dacă ruda decedată primea pensie din mai multe țări din UE, țara care ar trebui să plătească ajutorul de deces și/sau pensia de urmaș este:

  • fie țara în care a locuit ultima dată ruda decedată, cu condiția să fi primit o pensie acolo
  • fie țara în care a cotizat cel mai mult la fondul de securitate socială.

În ambele cazuri, cererea se depune la Casa de asigurări sociale la care a fost afiliată persoana decedată, în țara în care a locuit.

Aceste norme se aplică indiferent dacă ruda decedată era sau nu la pensie. Atâta timp cât a cotizat la fondul de securitate socială, aveți dreptul la indemnizație de urmaș.

Condițiile pentru obținerea unui ajutor de deces sau a unei pensii de urmaș variază de la o țară UE la alta.

În Spania, cererile de prestații, a căror gestiune este atribuită Institutului Național de Asigurări Sociale INSS (INSS) , vor fi procesate și soluționate în general, la Direcția Provincială a INSS unde se depune cererea.

În cazul în care solicitantul locuiește în afara Spaniei, la Direcția Provincială a INSS a provinciei în care sunt acreditate sau revendicate ultimele contribuții din Spania.

Totuși, acestea pot fi prezentate în orice  registru oficial sau, dacă aveți certificat digital, în Sediul electronic al Securității Sociale.

Cine sunt beneficiarii pentru ajutorul de deces în Spania

Potrivit INSS, în cazul ajutorului pentru deces, beneficiarul este:

  • Cine a suportat cheltuielile de înmormântare
  • Dacă nu există dovezi contrare, se prezumă că cheltuielile respective au fost suportate, în această ordine, de către soțul supraviețuitor, urmașul unui cuplu de fapt, copiii și rudele defunctului care locuiau în mod obișnuit cu acesta

Cuantumul ajutorului de deces în Spania este de 46,50 euro.

Documente necesare pentru ajutor de deces

Documentele indicate mai jos trebuie prezentate în original însoțit de copie pentru certificare sau în fotocopie deja certificată. Pentru actele de identitate de la punctul 1 va fi suficientă prezentarea originalului.

1. Dovada identității solicitantului prin următoarele documente valabile:

  • pentru spanioli: Document național de identitate (DNI)
  • pentru rezidenți străini sau nerezidenți în Spania: pașaport sau, după caz, document de identitate valabil în România și NIE (Număr de identificare străin)

2. Certificatul de deces al defunctului

3. În cazul în care există o relație între solicitant și defunctul,  Cartea de familie actualizată sau adeverințe care atestă relația eliberate de Starea Civilă sau de registrul cuplurilor de fapt din comunitatea autonomă sau localitatea de reședință

4. Adeverință de la Consiliul Local care face dovada conviețuirii cu defunctul a cuplului de fapt și a rudelor, altele decât soțul/soția și copiii minori.

5. În cazul în care nu există relații sau conviețuiri între solicitant și defunct, document care să ateste că cheltuielile de înmormântare au fost achitate.

Citește și: Pensia comunitară 2022, condiții de pensionare și drumul birocrației între Spania și România

Surse: europa.eu, seg-social.es, ziarulomanesc.es